ایستگاه صلواتی کارکنان مکتب القرآن ثارالله در عید عدیرخم برپاشد(زمان ارسال: 30/مرداد/1398ساعت :22: 47 :12)

به گزارش روابط عمومی مؤسسه موقوفه مکتب القرآن ثارالله؛ ایستگاه صلواتی عیدغدیرخم  به همت کارکنان دفتر مرکزی مؤسسه برپاشد.

دراین ایستگاه صلواتی از عابرین و رانندگان عبوری به صرف شیرنی و شربت پذیرایی گردید.

شایان ذکراست پخش مولودی خوانی عید نیز ازدیگر برنامه های ایستگاه صلواتی بوده است.تمامی محتویات این سایت متعلق به موسسه موقوفه ثارالله می باشد 1395
طراحی و توسعه توسط Geegle 2021