تریبون آزاد دانش آموزی برای اولین بار در مدرسه امام حسین(ع) برگزارشد(زمان ارسال: 12/دی/1397ساعت :08: 15 :13)

به گزارش روابط عمومی مؤسسه موقوفه مکتب القرآن ثارالله، تریبون دانش آموزی برای اولین بار در مدرسه امام حسین(ع) شهرستان لامرد برگزارشد.

بنابراین گزارش؛ این برنامه جذاب با عنوان نوجوان پرسشگر؛ مدیرپاسخگو روز گذشته با حضور اکثریت دانش آموزان مجتمع آموزشی امام حسین(ع) برگزار گردید.

مدیرروابط عمومی مؤسسه موقوفه مکتب القرآن ثارالله عنوان کرد: این برنامه که همزمان با اقامه نماز جماعت ظهر و عصر درنمازخانه مجتمع آموزشی امام حسین(ع) برگزار شد، بیش از پانزده نفر از دانش آموزان به ابراز دیدگاههای خود در حوزه های مختلف تحصیلی وفرهنگی پرداختند.

احدقائدی تصریح کرد: این همایش و تربیون دانش آموزی با محوریت های: انتقادات و به مسئولین مدرسه و نقش دانش آموزان درپویایی مدرسه و محیط شاد و مفرح ادامه پیدا کرد.

وی خاطرنشان کرد: درپایان برنامه مدیران پاسخ داده و قول استمرار برگزاری این چنین جلسات آزاد دانش آموزی در جلسات آینده به دانش آموزان دادند.تمامی محتویات این سایت متعلق به موسسه موقوفه ثارالله می باشد 1395
طراحی و توسعه توسط Geegle 2021