نتایج مسابقات حفظ قرآن کریم مکتب القرآن ثارالله شیراز(زمان ارسال: 10/اذر/1397ساعت :07: 59 :10)

نتایج مسابقات حفظ قرآن کریم مکتب القرآن ثارالله شیراز 

نفرات ممتاز مسابقات حفظ قرآن کریم  به شرح ذیل اعلام گردید.

رشته حفظ یک جزء زیر12 سال:

فاطمه منفرد نفر اول     زهرا هنگامی نفر دوم    محدثه محمدی نفرسوم

رشته یک جزء بزرگسالان:

صدیقه عسکری نفر اول     فاطمه ارجاعی نفر دوم   هاجر احمد نژاد نفرسوم

رشته 3جزء بزرگسلان:

نجمه رفیعی نفر اول    لیلا صادق نفردوم   فاطمه عباسی نفرسوم

رشته 5جزء بزرگسالان:

مبینا اسماعیلی مقدم نفراول   سعیده قربانی نفردوم    نجیبه احمدی نفرسوم

رشته 10جزء بزرگسالان:

زهرا کشتکاران نفراول   ندا یزدان پناه نفردوم    زهرا رستمی نفرسوم

رشته 15جزء بزرگسالان:

نسرین نوذری نفراول    زهرا حیدری نفردوم      فاطمه معنوی نفر سوم

رشته 20جزء بزرگسالان :

معصومه احمدی نفر اول     خدیجه چراغی نفردوم    کبری خبیری نفرسوم

رشته حفظ کل بزرگسالان:

سیده لیلا موسوی نفراول     طاهره واصلی مقدم نفردوم   زهره حیدری نفر سوم

یادآورمی شود در بخش غیرحضوری نیز خانم ها: زهره ضرغامی، زینب السادات موسوی، فاطمه مسعودی و افسانه مرادی حائز رتبه ممتاز شدند.

 تمامی محتویات این سایت متعلق به موسسه موقوفه ثارالله می باشد 1395
طراحی و توسعه توسط Geegle 2021